д-р Мария Николова

Родена 1971г. в Пловдив. Семейна, майка на две деца.

Образование

1985-1990 Английска гимназия, Пловдив
1990-1996 Медицински Университет, Пловдив
2005 Придобита специалност по АГ

Месторабота

1996-2006 АГО при МБАЛ „Св. Пантелеймон“
2006-2007 АГО при МБАЛ „Св. Мина“
2007-2010 АГО при МБАЛ „Торакс – д-р Сава Бояджиев“
2010 до момента СБАЛГ „Селена“
2005-2008 Медицински център „Капана“
2008 до момента самостоятелна практика

Специализации

1999 Ехографска диагностика в АГ Майчин дом, гр.София
2000 Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите в Майчин дом, гр.София
2001 Нови репродуктивни методи в Майчин дом гр.София
2001 Ехография на млечна жлеза в Национален Онкологичен Институт гр.София
2004 УЗД в Акушерството и гинекологията второ ниво във ВМИ гр.Пловдив
2004 Хистероскопия във ВМИ гр.Пловдив
2004 Лапароскопия във ВМИ гр.Пловдив
2005 Високорисково раждане в Майчин дом гр.София
2006 Детско-адолесцентна гинекология в Майчин дом, гр.София
2006 Гинекологична оперативна техника в Майчин дом, гр.София
2007 Гинекологична лапароскопия и хистероскопия в Майчин дом, гр.София
2007 Гинекологична ендокринология в Майчин дом, гр.София
2007 Антенатална диагностика на наследствените заболявания в Майчин дом, гр.София
2008 Курс диагностична и оперативна лапароскопия – първо ниво при проф.Горчев, гр.Плевен
2009 Курс диагностична и оперативна лапароскопия – второ ниво при проф.Горчев, гр.Плевен
2009 Офис хистероскопия при проф.Бетоки – Флоренция, Италия
2010 Технически иновации в урогинекологията – Барселона, Испания
2010 Лазер в лапароскопската хирургия при проф.Доне – Брюксел, Белгия
2011 Европийски конгрес по ендоскопска хирургия – Лондон, Великобритания
2012 Годишен конгрес на Американска асоциация по минималноинвазивна хирургия – Букурещ, Румъния
2012 Годишен конгрес на Средиземноморско дружество по фетална медицина – Букурещ, Румъния